ΤΜΗΜΑΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 

Στο σχολείο μας λειτουργούν συνολικά 10 τμήματα

 

Α' ΤΑΞΗ: 4 Τμήματα (Α1, Α2, Α3, Α4)

Β' ΤΑΞΗ: 3 Τμήματα (Β1, Β2, Β3)

Γ' ΤΑΞΗ: 3 Τμήματα (Γ1, Γ2, Γ3)