ΓΙΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ "ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ"